MAAR! WAT ZIT
DAAR ACHTER

Procesmanagement en
-begeleiding

Elk project is uniek, het gaat vaak om tijdelijke organisaties, de functies en doeleinde zijn bij elk project verschillend. Maar! bouwmanagement kan goed leiding geven aan deze verschillende partijen en diversiteit aan expertises.

Binnen het unieke project is het begeleiden van het bouwproces altijd van dezelfde aard. Het gaat hierbij om aansturing van partijen, budget en planning bewaken, controleren van stukken, voorzitten van overleggen en uitwerken van notulen. Wanneer we nog bezig zijn met de ene stap denken we al na over het volgende stadium van het proces.

We houden ons in de breedste zin van het bouwproces bezig, begeleiding en projectmanagement komen bij alle onderstaande werkzaamheden aan bod.

Nulmeting

Bij een bestaand pand kan Maar! in de voorverkenningsfase een nulmeting uitvoeren. Middels een analyse onderzoeken we de condities van het gebouw. Dit kan tevens een bouwkundige keuring zijn. Bij een nulmeting kijken we naar de huidige status van het gebouw, waar liggen de knelpunten zowel bouwkundig, de fundering, asbest, lekkages, houtrot, als de beperkte installaties voor koeling, verwarming en ventileren. Vervolgens werken we alles uit in een rapport. De nulmeting kan gebruikt worden voor een kostenraming om het pand weer op basisniveau te brengen.

Bekijk onze aanpak op
onderstaande projecten:

Haalbaarheidsonderzoek

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek (HBO) wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gebouw, op het moment dat het pand een nieuw doeleinde krijgt. Het kan zijn dat een tijdelijk gebouw, permanent blijft staan, dat er een nieuwe gebruiker inkomt, of dat het gebouw een compleet nieuwe functie krijgt. Maar! bouwmanagement heeft ruime ervaring met het doen van haalbaarheidsstudies waarbij ontsluitingen, routing en functioneel gebruik aan bod komen. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of het haalbaar en uitvoerbaar is om een pand te transformeren naar de wensen van de nieuwe gebruiker. De wensen kunnen uiteenlopen van uitbreiding en aanpassingen in omvang, tot het toepassen van nieuwe duurzaamheidsprincipes, verbetering van installaties en hiervoor een passende kostenraming en planning voor maken. Met een HBO verschaffen we helderheid in de totale omvang van de bouwopgave.

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een nieuw gebouw wordt er altijd een Programma van Eisen (PvE) geschreven. Binnen Maar! hebben we hier veel ervaring mee. Het PvE kan onderverdeeld worden in drie categorieën. Als eerste wordt er een ambitiedocument geschreven waarin de wensen van de opdrachtgever worden omschreven. Hierbij is niks te gek, het gaat om de dromen hoe het perfecte gebouw eruit moet komen te zien. Vervolgens wordt het ambitiedocument vertaald naar een ruimtestaat en een relatieschema. De ruimtestaat wordt dan weer vertaald naar een technisch PvE waarin alle bouwkundige eisen worden vastgelegd.

Simultaan hieraan moet gedacht worden aan de functies die in het pand gehuisvest gaan worden. Tevens moet in deze fase de ambitie qua duurzaamheid worden vastgelegd. Hierover zal met een nog nader te bepalen projectteam in een relatief korte periode regelmatig worden overlegd. Onze ervaring is dat juist door deze fase in een soort “snelkookpan” te zetten vaak goede resultaten komen.

Zodra het PvE is afgerond, wordt het gebruikt richting externe partijen en adviseurs. Het PvE kan een basis zijn om te komen tot een budgetbegroting.

Ontwerp begeleiding

De ontwerp begeleiding kan bestaan uit het selecteren van een architect. Dit doen we op niveau van meervoudig onderhandse aanbestedingen, als op niveau van Europese aanbestedingen. Binnen Maar! bouwmanagement hebben we veel architectonische kennis, waarmee me met een kritische blik naar de aanbestedingsprocedure kijken, en de juiste architect voor het project selecteren.

Daarna begeleiden we het ontwerpteam tijdens het proces en bewaken we het PvE met wensen van de gebruiker. We helpen mee met adviseren en zitten waar nodig aan tafel met het ontwerpteam.

Tijdens de ontwerp begeleiding geven we leiding aan team van experts. We houden de planning in de gaten, en bewaken het budget. 

 

International School Utrecht cambridglaan Maar! bouwmanagement

Ontwerp

Bij kleine ontwerpen, waarbij geen architect aan te pas komt, maken wij zelf een ontwerp. We werken samen met vaste adviseurs waarmee we een ontwerpteam vormen. Sporadisch tekenen we de ontwerpen zelf uit, op basis niveau. Hierbij houden we ook rekening met het PvE, de planning en het budget.

Bekijk onze aanpak op
onderstaande projecten:

Grafisch lyceum Utrecht Maar! bouwmanagement

Vergunningsaanvragen

Vooraf aan de bouwwerkzaamheden moet er vaak een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook bij kleine transformaties of aanpassingen aan een pand. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn moet er bij het (opnieuw) ingebruikneming van het pand altijd een melding brandveilig gebruik gedaan worden. Deze vergunningen of meldingen kan Maar! voor je doen, in het omgevingsloket online.

Denk bij een omgevingsvergunning aan o.a.:

 • Bouwen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Kappen
 • Reclame plaatsen

 

Omgevingsvergunning gerelateerde meldingen:

 • Melding bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Melding slopen en/of asbest verwijderen

Aanbesteding, prijs en contractvorming

Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan een aanbesteding verplicht zijn. Maar! kan deze procedure uitwerken en begeleiden. Dit kan een aanbesteding zijn voor een architect, aannemer of een andere grote partij. We schrijven de uitvraagdocumenten, onderhouden contact met ingeschreven partijen, verzorgen de hele selectieprocedure, adviseren in de beoordeling en bewaken de planning en het budget. We begeleiden alles wat er nodig is om met het juiste bouwteam aan tafel te komen voor het project.

Directievoering Maar! bouwmanagement

Directievoering en toezicht

Voordat de bouwwerkzaamheden starten begint de directievoering. Maar! helpt met het opstellen van een budgetbewakingsoverzicht, en helpt met het adviseren van leveringscontracten. We maken een overall planning van de uitvoering, hierin worden alle bouwende partijen en derde meegenomen. We initiëren de beperkingen en leggen deze van te voren vast. Waar nodig communiceren we met gemeentelijke instanties.
Tijdens de bouwwerkzaamheden houden we dagelijks toezicht en sturen we alle gecontracteerde partijen aan. We geven periodieke terugkoppelingen naar de opdrachtgever. We zien toe op de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering. Wanneer het zover is, verzorgen wij de oplevering, daarna zien wij er op toe dat de restpunten goed worden afgehandeld.

Begeleiding gebruikersinrichting

Nadat een gebouw opgeleverd is, moet het nog worden ingericht voor de ingebruikname. Dit is een doorlopend proces tijdens het gehele traject. Welke uitstraling krijgt het gebouw, een juiste inrichting is van groot belang. Bij het schrijven van een PvE moet er al nagedacht worden over de inrichting, dit kan om losse inrichting en om vaste inrichting gaan. Maar! denkt met je mee hoe dit niet achterblijft t.o.v. van de bouwwerkzaamheden. De inrichting is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. We helpen met het selecteren van een meubelleveranciers en verzorgen het contact tijdens het gehele proces. Tijdens de bouwwerkzaamheden houden we dagelijks toezicht en sturen we alle gecontracteerde partijen aan. We geven periodieke terugkoppelingen naar de opdrachtgever. We zien toe op de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering. Wanneer het zover is, verzorgen wij de oplevering, daarna zien wij er op toe dat de restpunten goed worden afgehandeld.

Tijdelijke huisvesting International School Delft Secondary Maar! bouwmanagement

Nazorg

Ieder project krijgt onze persoonlijke aandacht, ook na de afronding blijven we zorgdragen en graag betrokken bij het project. We laten de projecten die we gedaan hebben nooit helemaal los. Indien blijkt dat na afronding er toch nog restpunten zijn, is Maar! altijd te bereiken. 

Meer jaren onderhoudsbegeleiding

Indien er structureel beheer en onderhoud nodig is van een pand kan Maar! dit verzorgen door middel van een MJOB. Dit gaat over herhaaldelijke werkzaamheden die om de zoveel tijd terugkeren. We schrijven hier een plan voor en houden de planning in de gaten.

Bekijk onze aanpak op
onderstaande projecten:

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.